National Council

Member Of National Council

Elected National Council members by 27th National Conference of AISF
1.  K. Srijan Kumar                           –         A.P.
2.   N. Lenin Babu                             –           do
3.  E. Uma Mahesh                           –           do
4.  Valiwullah Khadri                      –           do
5.  Stalin                                               –           do
6.  Jhansi                                              –            do
7.  Massivemula Srinivas              –            do
8.  Ravindra                                        –            do
9.  Subramanyam                              –            do
10. Ramaiah                                       –            do
11. N. Ranganaidu                            –            do
12. . Abhinav Kumar Akela                    Bihar
13. . Madan Mohan Murari            –           do
14.  Viswajit Kumar                          –            do
15. Perves Alam                                 –            do
16. T.T. Jismon                                   –        Kerala
17. T. Pradeep  Kumar                      –            do
18. K.P. Sandheep                               –            do
19. N. Arun                                            –            do
20. Subbesh Sudhakaran                 –            do
21. Remya Krishna                               –            do
22.  Partha Mukherjee                  –         West Bengal
23.  Prasenjit Das                            –            do
24.  Harekrishna Jana                   –            do
25  Sudip Patra                                 –            do
26.  Sukhjinder Maheswari       –             Punjab
27.  Vacant                                      –            do
28.   Vacant                                     –            do
29.  Balwant Kadam                –            Maharashtra
30.  Sushil Lad                              –            do
31.  Anjali Mane                           –            do
32.  Vacant                                     –            do
33.  M. Venkat Ramen                –         Tamilnadu
34.  S. Senthil Kumar                        –            do
35.  Durai Arui Rajan                        –            do
36.  S.M. Siva Kumar                         –            do
37.  Bakiya Raj                                     –            do
38.  Vinod Joshi                        –            Uttarakhand
39.  Sindhu Khantwal                        –            do
40.  Prabhat Singh Pawar               –      Jharkhand
41.  Ravi Shankar                                –        do
42.  Shalender                                    –            Uttar Pradesh
43.  Vacant                                           –            do
44.  Nilakantha Dash                        –            Orissa
45.  Abhijit Sahoo                             –            do
46.  Santosh Kumar Sahoo            –            do
47.  Vacant                                          –            do
48.  K. Prasanna                               –         Pondicherry
49.  S. Ezhilam                                   –                do
50.  Prafulla Saikia                           –            Assam
51.  Bulaul Bordoloi                        –            do
52.  Vimal Singh                           –      Jammu and Kashmir
53.  Abdul Hamid Bhat              –            do
54.  Neeraj                                     –         Himachal Pradesh
55.  Sandeep                                     –            do
56.  G.R. Negi                             –            Chhattisgarh
57.  Hadma Markam                –            do
58.  Kh. Inaobi Meitei             –            Manipur
59.  NG. Soviet Meitei                –            do
60.  Mahesh Kumar Rathod    –            Karnataka
61.  Puspa R.                                    –            do
62.  Victor Dhissa                         –           Delhi
63.  Durgesh            Tripathi       –            do
64.  Roshan Suchan                     –            Haryana
65.  Vidur                                         –            do
66.  Vacant                                     –            Madhya Pradesh
67.  Vacant                                     –            do
68.  R. Pathak                                 –            Gujarat
69.  Bikramjeet                              –          Tripura
70.  Lakhbeer                                –            Rajasthan
71.  Vacant                                      –            do
72.  Vijendra Kesari                    –           National Centre
73.  Abhay Taksal                         –            do
74.  Paramjit Dhaban                  –            do
75.  M. Vemaiah                            –           do
Invitees
1.  Ashwani Parihar                     –            Jammu and Kashmir
2.  Sapna                                          –            H.P.
3.  S. Chanchal Kumari               –            Manipur
4.  Rajendra Rajwal                      –            Karnataka
5.  Aparajitha                                  –            Delhi
6.  Ajeet Singh                                 –            Haryana
7.  Md. Jabal                                    –            A.P.
8.  Dhritman                                    –            W.B.
9.  Abdul Kathar                            –            Tamilnadu
10. Vacant                                       –            Bihar
11. Sarita Pawar                             –          Uttarakhand
National Executive
 1. Vijendra Kesari                –            Centre
 2. Abhay Taksal                            –            do
 3. Paramjit Dhaban                      –            do
 4. Vacant                                          –            do
 5. Viswajeet                            –            Bihar
 6. Abhinav                               –            do
 7. Parwes Alam                                    do
 8. T.T. Jismon                        –            Kerala
 9. T. Pradeep Kumar            –            do
 10. Remya Krishna                  –            do
 11. Abhijit Sahoo                      –            Orissa
 12. K. Prasanna                          –            Pondicherry
 13. Prafull Saikia                        –            Assam
 14. Vimal Singh                          –             Jammu and Kashmir
 15. Hadma Markam                 –            Chhattisgarh
 16. Kh. Inaobi Meitei                        Manipur
 17. Victor                                    –            Delhi
 18. Roshan                                 –            Haryana
 19. Bikramjeet                          –            Tripura
 20. Vijod Joshi                          –            Uttarakhand
 21. M. Venkat Ramen            –            Tamilnadu
 22. Durai Arui Rajan                 –            do
 23. Sathyel                                    –            do
 24. Balwant Kadam             –            Maharashtra
 25. Sahil Lade                        –            do
 26. Surjan Kumar                –            A.P.
 27. Lenin Babu                       –            do
 28. M Srinivas                        –            do
 29. Partho                                –            West Bengal
 30. Vacant                                –            do
 31. Vacant                               –
National Secretariat
President                                    –            Paramjit Dhaban –            Punjab
Vice-President                                    –            T.T. Jismon                        –            Kerala
–            Venkat            Ramana            –            Tamilnadu
–            Victor Dhissa                        –            Delhi
General Secretary                        –            Abhay Taksal –            Maharashtra
Secretaries                                    –            Vecant                                    –            A.P
–            Abhinav Kumar Akela-            Bihar
–            Partha Mukherjee            –            W.B.
National Tresurer –         Roshan Suchan
Haryana
Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: